Variabeldefinisjon

Avfallsmengde inn på komposteringsanlegg

  English
Navn Avfallsmengde inn på komposteringsanlegg
Definisjon Kompostering: Nedbrytning av avfall ved hjelp av levende organismer i en kontrollert prosess med tilgang på oksygen (aerob biologisk behandling).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 220 - Seksjon for miljøstatistikk
 
Statistisk enhet Avfallsanlegg
Statistikkemne 01.05 - Avfall
Referanse http://www.ssb.no/emner/01/05/avfhand/
Statistikk Avfall, bygg og anlegg
Sensitivitet Sensitiv