Variabeldefinisjon

Deponert avfallsmengde

  English
Navn Deponert avfallsmengde
Definisjon Avfallsmengde som er permanent deponert på disponeringssted for avfall, på eller under bakken. Dekkmasse, masse brukt på fyllplass/deponi til tildekking, er ikke tatt med i summen for deponert avfallsmengde.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 220 - Seksjon for miljøstatistikk
 
Statistisk enhet Avfallsanlegg
Ekstern kilde Klima- og forurensingsdirektoratet
Statistikkemne 01.05 - Avfall
Referanse http://www.ssb.no/emner/01/05/avfhand/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller