Variabeldefinisjon

Utslipp til vann

  English
Navn Utslipp til vann
Definisjon Mengde utslipp til vann av forskjellige stoffer.
Gyldig fra 1985-01-01
Gyldig til
Eier 220 - Seksjon for miljøstatistikk
Kommentarer I statistikkproduksjonen er lagt mest vekt på fosfor (P) og nitrogen (N)
 
Statistisk enhet Avløpsanlegg
Statistikkemne 01.04.20 - Vann
Referanse http://www.ssb.no/avlut/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller