Variabeldefinisjon

Arbeidstakere

  English
Navn Arbeidstakere
Definisjon Arbeidstakere er det samme som ansatte/lønnstakere med unntak av vernepliktige og andre lønnsmottakere uten vanlig ansettelseskontrakt, f.eks. ordførere, styremedlemmer og frilansere.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer Arbeidstakere er en gruppe definert av NAV i tilknytning til NAVs arbeidstakerregister (Aa-registeret). For at et arbeidstakerforhold skal være meldepliktig til NAV Arbeidstakerregister må arbeidstakerforholdet ha en avtalt arbeidstid per uke på minst fire timer og en varighet på mer enn seks dager. Det sendes også inntaksmeldinger til Aa-registeret for personer som ikke er registrert bosatt i Norge ifølge Det sentrale folkeregisteret.
 
Statistisk enhet Arbeidsforhold
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Lønnstakere
Lenket til Statistikkbanktabeller