Variabeldefinisjon

Datterselskap

  English
Navn Datterselskap
Definisjon Aksje- eller andelsselskap eid av morselskap med en eierandel på over 50 prosent.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.04 - Fordringer og gjeld overfor utlandet, direkteinvesteringer, SIFON
Sensitivitet Sensitiv