Variabeldefinisjon

Utbetalt utbytte

  English
Navn Utbetalt utbytte
Definisjon Andel av opptjent egenkapital som utbetales til eierne.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.04 - Fordringer og gjeld overfor utlandet, direkteinvesteringer, SIFON
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller