Variabeldefinisjon

Klassetrinn, etter NUS 2000

  English
Navn Klassetrinn, etter NUS 2000
Definisjon Det klassetrinn (etter NUS 2000 - Norsk standard for utdanningsgruppering) den enkelte elev/student befinner seg på per 01.10.
Gyldig fra 1974-10-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
Kommentarer NOS C 645 Utdanningsstatistikk - Dok. 2000 av den individbaserte utdanningsstatistikken (side 15). NOS C 617 Norsk standard for utdanningsgruppering (side 12).
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 04 - Utdanning
Referanse http://www.ssb.no/emner/04/90/nos_c617/nos_c617.pdf
Sensitivitet Sensitiv