Variabeldefinisjon

Miljøvernutgifter

  English
Navn Miljøvernutgifter
Definisjon Miljøvern inkluderer alle aktiviteter og tiltak som har som hovedformål å forebygge, redusere eller behandle forurensning eller andre skader på det fysiske miljøet (som stammer fra produksjonsprosessen eller fra forbruk av varer og tjenester). Statistikken dekker tre økonomiske variable knyttet til miljøvern: - totale driftsutgifter (summen av egenproduksjon og kjøp av tjenester), - investeringer i rense- og oppsamlingsutstyr (også kalt prosesseksterne eller end-of-pipe investeringer) - investeringer i renere produksjonsteknologi (også kalt prosessinterne eller integrerte investeringer)
Gyldig fra 2002-09-23
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 01.06.20 - Miljøvernkostnader
Referanse http://www.ssb.no/miljokostind/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller