Variabeldefinisjon

Utslippsintensitet

  English
Navn Utslippsintensitet
Definisjon Utslippsintensitet er et uttrykk for forholdet mellom utslipp og økonomisk aktivitet. Utslipp kan omfatte ulike typer utslipp til luft og vann. For å uttrykke økonomisk aktivitet brukes her enten bruttoprodukt i faste priser (produksjon minus produktinnsats) eller produksjon i faste priser.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 01.06.30 - Miljøregnskap
Referanse http://www.ssb.no/nrmiljo/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller