Variabeldefinisjon

Tradisjonell eksport

  English
Navn Tradisjonell eksport
Definisjon Variabelen beskriver vareeksport uten skip og oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensat.
Gyldig fra
Gyldig til 2013-02-28
Eier 980 -
Kommentarer Til og med 200012 ble ikke kondensat tatt med i tradisjonell eksport
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.05 - Utenrikshandel
Referanse http://www.ssb.no/muh
Statistikk Utenrikshandel med varer
Sensitivitet Sensitiv