Variabeldefinisjon

Avløpsslam

  English
Navn Avløpsslam
Definisjon Avløpsslam utgjør årlig mengde disponerte mengder slamtørrstoff med opprinnelse fra kommunale avløpsrenseanlegg.
Gyldig fra 1985-01-01
Gyldig til
Eier 220 - Seksjon for miljøstatistikk
 
Statistisk enhet Avløpsanlegg
Statistikkemne 01.04.20 - Vann
Referanse http://www.ssb.no/var_kostra/
Statistikk Avløp, kommunalt, utslipp og rensing
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller