Variabeldefinisjon

Tungmetallinnhold i avløpsslam

  English
Navn Tungmetallinnhold i avløpsslam
Definisjon Tungmetallinnholdet utgjør gjennomsnittlig mengde tungmetall per mengde slamtørrstoff. Gjennomsnittet er vektet i henhold til mengde slam disponert for de ulike anleggene for å få totaltall for landet.
Gyldig fra 1985-01-01
Gyldig til
Eier 220 - Seksjon for miljøstatistikk
 
Statistisk enhet Avløpsanlegg
Statistikkemne 01.04.20 - Vann
Referanse http://www.ssb.no/avlut/
Statistikk Avløp, kommunalt, utslipp og rensing
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller