Variabeldefinisjon

Resultatandel investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet

 
Navn Resultatandel investeringer i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet
Definisjon Summen av netto positiv og negativ resultatandel vedrørende investering i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv