Variabeldefinisjon

Brutto utenlandsgjeld

  English
Navn Brutto utenlandsgjeld
Definisjon Total brutto utenlandsgjeld er lik summen av all kort- og langsiktig gjeld overfor utlandet. Kortsiktig og langsiktig gjeld overfor utlandet inndeles i sertifikat-/obligasjonslån, lån innskudd, varekreditter og annen gjeld. Langsiktig gjeld er definert som gjeld med varighet over ett år. Konsernlån, definert som direkteinvesteringer, blir skilt ut som egen post.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.04 - Fordringer og gjeld overfor utlandet, direkteinvesteringer, SIFON
Statistikk Utenlandsgjeld
Sensitivitet Sensitiv