Variabeldefinisjon

Overlevelse

  English
Navn Overlevelse
Definisjon Et nyetablert foretak i år t overlevde i år t+n (n=1,2,..5) dersom det hadde aktivitet i form av omsetning eller sysselsetting i t+n).
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
Kommentarer www.ssb.no/emner/10/01/fordem
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Referanse Se i om statistikken www.ssb.no/emner/10/01/foretak
Statistikk Nyetablerte foretak, overlevelse og vekst
Sensitivitet Sensitiv