Variabeldefinisjon

Utlignet medlemsavgift til folketrygden

  English
Navn Utlignet medlemsavgift til folketrygden
Definisjon Beregnet medlemsavgift til folketrygden etter skattefradrag. Trygdeavgiften blir beregnet etter tre satser, avhengig av om grunnlaget er lønn, personinntekt fra næring eller pensjon.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller