Variabeldefinisjon

Utlignet inntekts- og formuesskatt til stat

 
Navn Utlignet inntekts- og formuesskatt til stat
Definisjon Beregnet inntekts- og formuesskatt til staten etter skattefradrag.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv