Variabeldefinisjon

Utlignet inntektsskatt til fylke

 
Navn Utlignet inntektsskatt til fylke
Definisjon Beregnet inntektsskatt til fylke etter skattefradrag.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv