Variabeldefinisjon

Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn

  English
Navn Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn
Definisjon Viser utvikling i gjennomsnittlig avtalt månedslønn i løpet av året ved hjelp av kvartalsvise indekser.
Gyldig fra 1998-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Statistikk Lønnsindeks
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Avtalt månedslønn
Lenket til Statistikkbanktabeller