Variabeldefinisjon

Indeks for indirekte personalkostnader

 
Navn Indeks for indirekte personalkostnader
Definisjon Viser utvikling i arbeidsgivers indirekte personalkostnader i løpet av året ved hjelp av kvartalsvise indekser.
Gyldig fra 1998-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Statistikk Arbeidskraftskostnadsindeks
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Indirekte personalkostnader