Variabeldefinisjon

Indeks for direkte personalkostnader

 
Navn Indeks for direkte personalkostnader
Definisjon Viser utvikling i arbeidsgivers direkte personalkostnader i løpet av året ved hjelp av kvartalsvise indekser.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Statistikk Arbeidskraftskostnadsindeks
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Direkte personalkostnader