Variabeldefinisjon

Indeks for totale arbeidskraftskostnader

 
Navn Indeks for totale arbeidskraftskostnader
Definisjon Viser utvikling i løpet av året i arbeidsgivers samlede kostnader ved å ha ansatte, ved hjelp av kvartalsvise indekser.
Gyldig fra 1998-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Statistikk Arbeidskraftskostnadsindeks
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Arbeidskraftkostnader