Variabeldefinisjon

Korreksjoner i Kredittindikatoren K2

  English
Navn Korreksjoner i Kredittindikatoren K2
Definisjon Korreksjoner, K2, består av kreditt formidlet utenom de ordinære kredittkildene i kredittreguleringsperiodene på 1980-tallet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Sensitivitet Sensitiv