Variabeldefinisjon

Arbeidsgivers kostnader til helse, miljø og sikkerhetstiltak

 
Navn Arbeidsgivers kostnader til helse, miljø og sikkerhetstiltak
Definisjon Arbeidsgivers kostnader til bedriftshelsetjeneste, arbeidsmiljø- og sikkerhetstiltak.
Gyldig fra 1996-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv