Variabeldefinisjon

Fødselsnummer

  English
Navn Fødselsnummer
Definisjon Variabelen viser fødselsnummer, det vil si fødselsdag, -måned og -år (6 siffer) og personnummer (5 siffer)
Gyldig fra 1964-10-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Sensitivitet Sensitiv