Variabeldefinisjon

Sentrumssone

  English
Namn Sentrumssone
Definisjon SSB sin sentrumsdefinisjon: 1. Eit sentrum er eit område sett saman av ein eller fleire sentrumskjernar og ei sone på 100 meter i kring. 2. Ein sentrumskjerne er eit område med meir enn 3 ulike hovudnæringsgrupper med sentrumsfunksjonar. I tillegg til detaljvarehandel, må offentleg administrasjon eller helse og sosiale tenester eller annan sosial og personleg service vere representert. Avstanden mellom bedriftene skal ikkje vere meir enn 50 meter
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 220 - Seksjon for miljøstatistikk
 
Statistisk eining Kommune
Statistikkemne 01.01.20 - Arealbruk
Referanse http://www.ssb.no/arealsentrum/
Statistikk Arealbruk i sentrumsområde
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar