Variabeldefinisjon

Verna areal etter naturvernloven

  English
Navn Verna areal etter naturvernloven
Definisjon Et vernet område er et område som er vernet etter Lov om naturvern. Vernede områder deles inn i kategorier etter samme lov. Antall og areal av vernede områder slik de er avgrenset i vernekart og ved administrative grenser.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 220 - Seksjon for miljøstatistikk
 
Statistisk enhet Kommune
Ekstern kilde Direktoratet for naturforvaltning (DN)
Statistikkemne 01.01.20 - Arealbruk
Referanse http://www.ssb.no/emner/01/01/20/arealvern/
Statistikk Vernet areal
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller