Variabeldefinisjon

Tap på fordringer

 
Navn Tap på fordringer
Definisjon Regnskapsmessig tap på fordringer.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv