Variabeldefinisjon

Aksjeindeksobligasjoner (AIO)

  English
Navn Aksjeindeksobligasjoner (AIO)
Definisjon Aksjeindeksobligasjoner inngår i det som kalles strukturerte eller, garanterte spareprodukter. Hele, eller deler av, avkastningen til slike produkter er knyttet til en indeks; ofte en børsnotert aksjekursindeks. Kunden er normalt garantert å få tilbake den nominelle verdien av investeringen og en avkastning knyttet til indeksen hvis denne har en positiv utvikling.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.10 - Finansinstitusjoner
Statistikk Finansforetak, balanser. Månedlig
Sensitivitet Sensitiv