Variabeldefinisjon

Finansiell leiefinansiering/leasing

  English
Navn Finansiell leiefinansiering/leasing
Definisjon Finansiell leiefinansiering innebærer en avtale om leie av driftsmidler som overfører det vesentligste av risiko og fordeler forbundet med eie av et driftsmiddel til leietaker.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.10 - Finansinstitusjoner
Statistikk Finansforetak, balanser. Månedlig
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller