Variabeldefinisjon

Boligbyggelån

  English
Navn Boligbyggelån
Definisjon Boligbyggelån, er et rammelån som innvilges for byggeperioden. Etter endt bygging konverteres lånet til et ordinært lån med pant i bolig. Boligbyggelån gis i hovedsak til privatpersoner.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.10 - Finansinstitusjoner
Statistikk Finansforetak, balanser. Månedlig
Sensitivitet Sensitiv