Variabeldefinisjon

Nedbetalingslån

  English
Navn Nedbetalingslån
Definisjon Nedbetalingslån er lån hvor et bestemt beløp skal nedbetales i ett eller flere avdrag, vanligvis til fastsatt tid. Nedbetalingslån omfatter ordinære lån som ikke gis som rammelån. Et lån som forfaller i sin helhet ved forfall defineres som et nedbetalingslån.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.10 - Finansinstitusjoner
Statistikk Finansforetak, balanser. Månedlig
Sensitivitet Sensitiv