Variabeldefinisjon

Diskonteringskreditt

  English
Navn Diskonteringskreditt
Definisjon Disponerte kredittremburser og andre fordringer, herunder factoring, hvor kredittytingen skjer i forbindelse med en avtalt kredittramme.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.10 - Finansinstitusjoner
Statistikk Finansforetak, balanser. Månedlig
Sensitivitet Sensitiv