Variabeldefinisjon

Kasse-, drifts-, og brukskreditt

  English
Navn Kasse-, drifts-, og brukskreditt
Definisjon Lån som over en periode gir låntakeren rett til å trekke kreditt innenfor gitte rammer. Omfatter disponerte ordinære kassekreditter og andre trekkrettighetsordninger som rammekredittordninger i form av kredittkort, samt trekkrettigheter og benyttet låneadgang på lønns- og innskuddskonti o.l. Overtrekk på innskuddskonti uten avtalt trekkrettighet, kredittramme, låneadgang eller lignende inngår også her.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.10 - Finansinstitusjoner
Statistikk Finansforetak, balanser. Månedlig
Sensitivitet Sensitiv