Variabeldefinisjon

Rammelån med pant i bolig

  English
Navn Rammelån med pant i bolig
Definisjon Disponerte lån med pant i bolig hvor det er bevilget en viss kredittramme. Vanligvis med en låneramme innenfor 60-80 prosent av boligens verdi. Kunden bestemmer selv hvordan lånekreditten skal disponeres og det stilles ikke krav til hva kreditten skal brukes til. Renter betales bare for det beløp kunden til enhver tid har i lån.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.10 - Finansinstitusjoner
Statistikk Finansforetak, balanser. Månedlig
Sensitivitet Sensitiv