Variabeldefinisjon

Tap ved avgang anleggsmidler

 
Navn Tap ved avgang anleggsmidler
Definisjon Tap ved avgang (f.eks. salg) av anleggsmidler anses normalt som driftskostnad, og posten omfatter det regnskapsmessige tapet.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv