Variabeldefinisjon

Hoveddiagnose

  English
Navn Hoveddiagnose
Definisjon En diagnose som gis for den tilstanden som er hovedårsaken til at pasienten trenger behandling eller undersøkelse på sykehus
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde Norsk pasientregister / Helsedirektoratet
Statistikkemne 03.02.10 - Sykehustjenester
Referanse http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1235.aspx
Sensitivitet Sensitiv