Variabeldefinisjon

Konsultasjon

  English
Navn Konsultasjon
Definisjon En konsultasjon forutsetter en direkte kontakt mellom lege og pasient; og at legen foretar en utredning av pasienten
Gyldig fra 2005-01-01
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.02.20 - Legetjenester
Referanse http://www.ssb.no/emner/03/90/rapp_200715/index.html
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller