Variabeldefinisjon

Pasienter med legekontakt

  English
Navn Pasienter med legekontakt
Definisjon En pasient som har hatt minst en kontakt med allmennlege i det aktuelle tidsrommet
Gyldig fra 2005-01-01
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.02.20 - Legetjenester
Referanse http://www.ssb.no/emner/03/90/rapp_200715/index.html
Sensitivitet Sensitiv