Variabeldefinisjon

Dagopphold

  English
Navn Dagopphold
Definisjon En planlagt innleggelse på somatisk sykehus der pasienten ikke overnatter
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde Norsk pasientregister / Helsedirektoratet
Statistikkemne 03.02.10 - Sykehustjenester
Referanse http://kith.no/templates/kith_WebPage____2084.aspx
Sensitivitet Sensitiv