Variabeldefinisjon

Døgnopphold

  English
Navn Døgnopphold
Definisjon Opphold der tjenestemottakeren normalt overnatter ved somatisk sykehus eller institusjon. I særskilte tilfeller kan man (for eksempel ved øyeblikkelig hjelp) få døgnopphold med null oppholdsdøgn"
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde Norsk pasientregister / Helsedirektoratet
Statistikkemne 03.02.10 - Sykehustjenester
Referanse http://kith.no/templates/kith_WebPage____2084.aspx
Sensitivitet Sensitiv