Variabeldefinisjon

Oppholdsdager

  English
Navn Oppholdsdager
Definisjon Antall dager en pasient har fått dagbehandling innenfor en periode innen psykisk helsevern
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.02.10 - Sykehustjenester
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller