Variabeldefinisjon

Liggedager

  English
Navn Liggedager
Definisjon Antall hele døgn en innlagt pasient med heldøgnsopphold disponerer en seng/døgnplass ved somatisk sykehus eller institusjon.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
Kommentarer Er synonymt med begrepet "oppholdsdøgn" innen psykisk helsevern og rusbehandling. Liggedager er utskrivningsdato minus innskrivningsdato. Når en pasient er innlagt og utskrevet samme dag, regnes null liggedager.
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde Norsk pasientregister / Helsedirektoratet
Statistikkemne 03.02 - Helsetjenester
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller