Variabeldefinisjon

Gjennomsnittlig liggetid

  English
Navn Gjennomsnittlig liggetid
Definisjon Gjennomsnittlig varighet av et døgnopphold ved sykehus/institusjoner (målt i antall døgn).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde Norsk pasientregister / Helsedirektoratet
Statistikkemne 03.02.10 - Sykehustjenester
Sensitivitet Sensitiv