Variabeldefinisjon

Dagbehandling

  English
Navn Dagbehandling
Definisjon Utredning og/eller behandling som er mer omfattende enn poliklinisk konsultasjon, men hvor pasienten ikke overnatter. Dagbehandling kan utføres poliklinisk eller ved dagopphold. Innen somatikk er dette et samlebegrep for dagkirurgi og dagmedisin. Dagbehandling innen psykisk helsevern og rus innebærer deltakelse i en aktivitet i tillegg til en samtale
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde Norsk pasientregister / Helsedirektoratet
Statistikkemne 03.02.10 - Sykehustjenester
Referanse http://kith.no/templates/kith_WebPage____2084.aspx
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller