Variabeldefinisjon

Døgnplass

  English
Navn Døgnplass
Definisjon Behandlingsplass avsatt til å gi en pasient behandling som innebærer at pasienten normalt må overnatte.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
Kommentarer I sykehus og somatiske institusjoner benyttes til dels begrepet "seng" synonymt med "døgnplass". I institusjoner for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling benyttes vanligvis "døgnplass".
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 03.02 - Helsetjenester
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller