Variabeldefinisjon

Seng

 
Navn Seng
Definisjon Behandlingsplass utrustet og bemannet for behandling av innlagte pasienter.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 03.02.10 - Sykehustjenester
Referanse http://kith.no/upload/1982/DefKat-Som-v3.pdf
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller