Variabeldefinisjon

IKT-tryggleikstiltak

  Norwegian (bokmål) English
Namn IKT-tryggleikstiltak
Definisjon IKT-tryggleikstiltak er tiltak for å verna informasjon frå tjuveri eller øydelegging, eller for å sikra ein stabil tilgang til informasjon.
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk eining Føretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Statistikk Bruk av IKT i næringslivet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar