Variabeldefinisjon

IKT-sikkerhetstiltak

  Norwegian (nynorsk) English
Navn IKT-sikkerhetstiltak
Definisjon IKT-sikkerhetstiltak er tiltak for å verne informasjon fra tyveri eller ødeleggelse, eller for å sikre en stabil tilgang til informasjon.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.03 - Teknologiske indikatorer, inkl. IKT
Statistikk Bruk av IKT i næringslivet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller