Variabeldefinisjon

Utenlandsk lånegjeld

  English
Navn Utenlandsk lånegjeld
Definisjon Utenlandsk lånegjeld er all kort- og langsiktig lånegjeld overfor utlandet. Kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld kan inndeles i sertifikat-/obligasjonslån, lån, innskudd og annen lånegjeld. Langsiktig gjeld er definert som gjeld med varighet over 1 år.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09 - Nasjonalregnskap og utenrikshandel
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller